Privacyverklaring B-Well bvba

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. 


Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).


Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

 • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking
 • Welke verwerkingen wij juist doen
 • Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen

 

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. 


Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.


Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met B-Well via bram@bwell.be


B-Well wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat B-Well instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot B-Well:


B-Well bvba

Groenenborgerlaan 110 – 2610 Wilrijk

ondernemingsnummer: 0 872 338 618

Tel: 03/295.82.89

E-mail: bram@bwell.be


Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.bwell.be en onze diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2018


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die B-Well aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. 


Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het aanmaken van uw account in MyWellness of PolarClub, informatie die verstrekt in onze gezondheids- en behoefteanalyse, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer, indien u heeft gekozen om te betalen via domiciliering.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U deelneemt aan een wedstrijd die we organiseren
 • B-Well analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • B-Well verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?


Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:


 • 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader
 • 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers
 • 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven


Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. 

Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. 

Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. 

Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


B-Well gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen


B-Well bvba heeft de volgende acties ondernomen om te zorgen dat andere beheerders van gegevens geen ongeoorloofde acties met de gegevens gaan doen:


 • Onze website www.bwell.be wordt gehost door Imu.nl, waarmee we een "verwerkersovereenkomst" hebben afgesloten.


 • Mailchimp is de host van gegevens die worden gebruikt voor onze emailmarketing. Hiermee hebben we een "verwerkersovereenkomst" afgesloten.
- Bij mensen die een e-book downloaden van onze website maken we duidelijk dat ze zich hiermee ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Hierbij moeten ze zich ook nog een keer expliciet toestemming geven voor de inschrijving in de nieuwsbrief van mailchimp via een mailtje (dubbele opt-in). Ook hierna kunnen ze zich afmelden bij elke nieuwsbrief. Na het afmelden gebruiken we de gegevens niet opnieuw.

- Bij de nieuwsbrief zorgen we voor een dubbele opt-in, maw na het aanmelden moeten ze de inschrijving nog eens per mail bevestigen.

- We maken duidelijk dat er elke maand een nieuwsbrief komt.

- We zorgen er ook voor dat iedereen zich op elk moment zelf kan afmelden via een link onderaan elke nieuwsbrief.


 • Google analytics wordt gebruikt voor onze website www.bwell.be

- We hebben Google Analytics “geanonimiseerd" 

- We laten Google niet het volledige IP-adres verwerken (Anonymize IP, de laatste 2 cijfers van het IP adres) 

- Gegevens delen met Google is uitgezet

- Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet

- Met Google Analytics werd een "verwerkingsovereenkomst" afgesloten voor het account van www.bwell.be.


 • Surveymonkey gebruiken we om een gezondheids- en behoefteanalyse te doen, waarmee we onze dienst beter kunnen afstemmen op de klant zijn vraag en noden.

- Van Surveymonkey zijn hier de AVG rechten en plichten te lezen. Hier kun je het data retentie beleid van surveymonkey lezen.


 • MyWellness is een applicatie die de klant zelf kan downloaden om zijn trainingsprogramma terug te vinden alsook externe trainingssessies kan toevoegen.

- Ook de biometrische gegevens kan de klant hier terugvinden.

- Indien gewenst kan de klant deze MyWellness synchroniseren met MyfitnessPall, waardoor B-Well informatie krijgt over het voedingspatroon.

- Met MyWellness werd een "verwerkersovereenkomst" afgesloten.


 • PolarClub is een applicatie waarmee de klant zijn hartslag kan worden weergegeven op eens TV scherm om op die manier steeds de trainingsintensiteit op te volgen.

Een verwerkersovereenkomst met PolarClub werd aangevraagd en hopen we snel te ontvangen. 


volgende partijen hebben op een of andere manier "toegang" tot (delen van) klantgegevens en hebben we gevraagd een verwerkersovereenkomst op te maken. We hopen deze zsm te mogen ontvangen.


 • Clubplanner : ledenadministratiesoftware
 • Exact Online: boekhoudprogramma
 • RT Advisors: boekhoudkantoor
 • Dropbox: opslag bestanden


Datalekken


Mocht er sprake zijn van datalekken dan zal dit worden gemeld. De eerste verantwoordelijke voor vragen en klachten over het omgaan met gegevens is Bram Timmerman die je kan bereiken op bram@bwell.be.


Klachten


Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).