Mag iedereen zomaar starten met een proteïnedieet?

Wanneer u wil starten met het PowerSlim-dieet zal u eerst op consultatie gaan bij een gecertificeerde PowerSlim coach die u de hele werkwijze zal uitleggen alsook zal deze met u een intakeformulier overlopen.

Er zijn immers enkele aandoeningen waarbij het niet mogelijk is om PowerSlim te volgen, dat zijn de absolute contra-indicatie. (zie opsomming onderaan)

Daarnaast is het bij andere aandoeningen/medicijngebruik verplicht om de huisarts of behandelend arts om akkoord te vragen voordat je start met PowerSlim.

Het is dus niet zo dat iedereen zomaar kan starten, anderzijds zijn er mits aanpassingen of een “light” PowerSlim programma altijd wel mogelijkheden om u met uw voedingsplan te helpen en op die manier uw gewicht weer onder controle te krijgen.

Absolute contra-indicaties

Wanneer er bij een klant sprake is van een absolute contra-indicatie, is het niet toegestaan het PowerSlim afslankprogramma te volgen.

Chronische leveraandoeningen: De lever is de chemische fabriek van je lichaam. Deze fabriek is o.a. verantwoordelijk voor je stofwisseling maar ook het afvoeren van afvalstoffen. Als die niet goed werkt, is hij niet in staat om de afvalstoffen te verwerken die vrijkomen bij het afvallen. Dit zou kunnen leiden tot een ophoping van afvalstoffen wat gevaarlijk is.

Chronische nieraandoeningen: De nieren filtreren het bloed en verwijderen de afvalstoffen met de urine. Tijdens het afvallen komen afvalstoffen die opgeslagen waren in het vetweefsel vrij, er zijn dus meer afvalstoffen in het lichaam. Wanneer de nieren niet goed functioneren, kan het volgen van PowerSlim de functie verder verslechteren en kunnen afvalstoffen zich in het lichaam ophopen.

Koemelk eiwitallergie: Koemelkallergie is een abnormale reactie van het afweersysteem op het eiwit in koemelk. Het afweersysteem ziet de eiwitten in de melk onterecht als schadelijk voor het lichaam en doet een aanval om ze af te weren. Deze reacties van het afweersysteem kunnen variëren van mild tot ernstig en de klachten kunnen heel verschillend zijn. Bijna alle producten van PowerSlim bevatten melkeiwitten, het is daarom helaas niet mogelijk om PowerSlim te volgen.

Let op: lactose-intolerantie is niet hetzelfde als koemelk eiwitallergie. Als iemand aangeeft dat hij allergisch is voor koemelk vraag dan goed door of het een koemelk eiwitallergie of lactose-intolerantie betreft. Lactose is melksuiker. Mensen met lactose-intolerantie kunnen deze melksuiker niet goed verdragen, maar een kleine hoeveelheid levert meestal geen problemen op. De PowerSlim producten bevatten slechts sporen van lactose. Daarom kunnen de meeste mensen met lactose-intolerantie PowerSlim volgen zonder problemen.

Zwangerschap: Tijdens de zwangerschap is het af te raden een dieet te volgen, ook PowerSlim. Een dieet kan tijdens de zwangerschap de groei en ontwikkeling van het kind belemmeren. Het is een te grote belasting voor zowel moeder als ongeboren kind. Als er na de bevalling geen borstvoeding gegeven wordt, mag na 6 weken gestart worden met PowerSlim.

Borstvoeding: Ook via borstvoeding kunnen afvalstoffen worden overdragen aan de baby. Deze afvalstoffen zijn schadelijk voor baby’s. PowerSlim kan dus niet gevolgd worden in de periode dat iemand borstvoeding geeft.

Hartinfarct, hartinsufficiëntie, hartritmestoornissen: Het hart is een spier die alleen goed werkt als de mineralenbalans van kalium, natrium en magnesium in orde is. Deze balans raakt tijdens het afvallen tijdelijk verstoord. Dit is geen probleem bij een gezonde hartwerking in combinatie met aanvulling via de AcidoSlim. Bij een verstoorde hartwerking, zoals bij een hartinfarct (

Soja-allergie: Bijna alle producten bevatten soja. Als je allergisch bent voor soja is het daarom niet mogelijk om het PowerSlim programma te volgen.

Hypokalaemia: Wanneer het kaliumgehalte in het bloed chronisch te laag is, spreken we van hypokaliaemie. Tijdens het afvallen verliest men vocht, daarbij gaat ook kalium verloren. Afvallen kan daardoor het kaliumgehalte in het bloed verder doen dalen. Kalium werkt samen met natrium om de vochtbalans in het lichaam te reguleren. Kalium is ook nodig voor een goede prikkelgeleiding in de spieren, waaronder het hart. Verder helpt kalium bij de verwijdering van afvalstoffen uit het lichaam, bevordert het denkvermogen en werkt bloeddrukverlagend. Bij (onbehandelde) hypokaliaemie is gebruik van PowerSlim niet mogelijk.

Kanker: Kanker is zo ernstig van aard dat afvallen niet gewenst is. Het lichaam heeft alle kracht nodig voor afweer en herstel.

Contra-indicaties waarvoor je eerst de huisarts moet raadplegen

Nierproblemen: Als er problemen zijn met de nieren, zoals nierstenen, is het altijd nodig om eerst overleg te plegen met de huisarts. Die kan beoordelen of het mogelijk is om PowerSlim te volgen.

Leverproblemen: Als er problemen zijn met de lever, zoals galstenen, is het altijd nodig om eerst te overleggen met de huisarts. Die kan beoordelen of het mogelijk is om PowerSlim te volgen.

Diabetes type 1: Alleen diëtisten mogen cliënten met Diabetes type I begeleiden met PowerSlim. Hierbij is het essentieel om het protocol te gebruiken en overleg met de huisarts te plegen. De hoeveelheid insuline zal namelijk aangepast moeten worden aan de voeding, daarvoor is meer controle nodig en goede afstemming over het gebruik van de PowerSlim producten.

Diabetes type 2: Mensen met diabetes type 2 gebruiken vaak tabletten of insuline. Indien dit het geval is, mag de cliënt alleen begeleid worden door een diëtist. Raadpleeg het protocol en overleg met huisarts en diabetesverpleegkundige. De medicatie moet aangepast worden aan de hoeveelheid koolhydraten die men met PowerSlim neemt.

Lactose-intolerantie: Lactose is van nature in melk aanwezige suiker. Sommige mensen kunnen hier niet goed tegen en kunnen daardoor geen of weinig melkproducten gebruiken. In de producten van PowerSlim zit melk verwerkt, voornamelijk melkeiwit maar ook sporen van lactose. De meeste mensen met lactose-intolerantie kunnen PowerSlim goed verdragen. Wanneer er toch klachten ontstaan, kunnen kerutabs de klachten verhelpen. Kerutabs bevatten het enzym lactase. Hierdoor kan een persoon met lactose-intolerantie, lactose toch afbreken. Kerutabs zijn verkrijgbaar bij de apotheek.

Glutenovergevoeligheid: Steeds meer mensen blijken een overgevoeligheid te hebben voor gluten. Bij mensen met glutensensitiviteit worden de darmvlokken niet aangetast zoals bij mensen met coeliakie. Er kan bij deze mensen wel een doorlaatbaarheid van de darm ontstaan. Hierdoor kunnen gluten en andere stoffen die er niet horen toch in de bloedbaan terecht komen en een lichte ontstekingsreactie tot gevolg hebben. Bij veel mensen verdwijnen de klachten na het weglaten van gluten uit de voeding. PowerSlim heeft 45 producten in het assortiment die glutenvrij zijn. Deze producten zijn voor mensen met coeliakie niet geschikt omdat ze mogelijk nog sporen van gluten kunnen bevatten. Bij mensen met glutensensitiviteit geven deze sporen hoogstwaarschijnlijk geen reactie.

Coeliakie: Mensen met coeliakie kunnen gluten niet verdragen. Gluten is een eiwit dat voorkomt in granen zoals tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. In Nederland is haver vaak besmet met tarwe en mede hierdoor wordt het vaak niet verdragen door mensen met coeliakie. Gluten veroorzaken bij mensen met coeliakie een beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. De darmvlokken gaan kapot als deze regelmatig in aanmerking komen met gluten. Wanneer dit lang aanhoudt kan de darmwand zo erg beschadigd raken dat er geen darmvlokken meer overblijven. Het oppervlak van de dunne darm is dan glad en klein geworden, waardoor voedingsstoffen minder goed opgenomen kunnen worden. Dit kan leiden tot tekorten aan vitaminen en mineralen, maar ook het gewicht kan afnemen. Het advies is dus een strik glutenvrij dieet. PowerSlim heeft 6 producten in het assortiment die volledig glutenvrij zijn.

Jicht: Bij jicht hopen zuren zich op die bij de vertering vrijkomen. Dit leidt tot gewrichtsklachten. Wanneer PowerSlim gebruikt wordt, komen nog meer zuren vrij door de verbranding van eiwitten. Als jicht niet behandeld wordt, kun je hiermee de klachten dus verergeren. Overleg met de huisarts of PowerSlim gebruikt kan worden.

Cerebraal vasculaire aandoeningen (CVA): CVA is de verzamelnaam voor hersenbloedingen en herseninfarcten. In de volksmond wordt dit vaak een beroerte genoemd. Als iemand een beroerte heeft gehad, moet overleg met de huisarts plaatsvinden alvorens te starten met PowerSlim.

Leeftijd PowerSlim is niet toegestaan onder de leeftijd van 18 jaar. De nieren en lever zijn nog niet volgroeid en kunnen de hoeveelheid eiwitten niet aan.

Leeftijd > 70 jaar: Naarmate men ouder wordt neemt de functie van lever en nieren af. wanneer iemand ouder is dan 70 jaar moet er eerst bij de huisarts worden nagegaan of deze persoon kan starten i.v.m. nier- en leverfunctie.

Zware of spoedoperatie ( Studies tonen aan dat een spoedoperatie en/of zware operatie aanleiding kan geven tot een hartinfarct binnen de eerste zes maanden na een operatie. De patiënt bevindt zich in een shock toestand gedurende deze periode, waardoor hij alle kracht nodig heeft om met succes te herstellen. daarom raden wij aan om pas na deze periode met het programma te beginnen. wanneer je een recente zware of spoedoperatie hebt ondergaan moet er eerst worden overlegd met de huisarts. Die kan beoordelen of het mogelijk is om te starten met PowerSlim

 

Medicatie

Diuretica (plastabletten): Dit geneesmiddel wordt voorgeschreven bij behandeling van hartfalen, hoge bloeddruk en vochtophoping in het lichaam. Overleg met de huisarts of behandelend of gestart kan worden met PowerSlim. Een nadeel van sommige plastabletten is dat extra kalium wordt afgescheiden. Zie hypokaliaemie. Door het gebruik van diuretica is al een tekort aan kalium in het lichaam. Het gebruik van AcidoSlim kan dit niet voldoende opvangen.

Gecombineerde behandeling met digitalis en diuretica: Digitalis en diuretica zijn beide medicamenten die worden voorgeschreven bij hartfalen. Als deze medicijnen in combinatie gebruikt worden, is het niet mogelijk om PowerSlim te volgen.

Anti-hypertensiva (bloeddrukverlagers): Deze medicatie wordt voorgeschreven aan mensen met een hoge bloeddruk. Afvallen bij een hoge bloeddruk is een goede zaak, omdat de bloeddruk door afvallen verlaagt. Hierbij is het essentieel dat de bloeddruk regelmatig wordt gecontroleerd en de medicatie zo nodig wordt aangepast. Overleg met de huisarts vóór de start van PowerSlim is noodzakelijk.

Colchicine (jichtmedicatie): Dit medicament wordt ingezet bij de behandeling van jicht. Zoals aangeven is jicht (al dan niet met medicatie) altijd een aandoening waarbij de huisarts geraadpleegd moet worden.

Cortisone: Cortisone is een ontstekingsremmend medicijn dat bij bijnierinsufficiëntie ingezet wordt. Bij gebruik van cortisone is overleg nodig met de huisarts alvorens te starten met PowerSlim. Cortisone wordt ook gebruikt in zalfvorm bij huidaandoeningen als eczeem. Bij gebruik van cortisone in zalfvorm voor huidaandoeningen mag wel gestart worden met PowerSlim

Thyrax (schildklierhormoon): Bij een vertraagde werking van de schildklier wordt thyrax voorgeschreven. De schildklier is erg belangrijk voor de stofwisseling. Een verstoring van de schildklierwerking kan invloed hebben op de snelheid van het afvallen. Afvallen kan ervoor zorgen dat er het lichaamseigen schildklierhormoon thyrosine weer beter gaat werken. In dat geval moet de hoeveelheid medicatie verlaagd worden. De huisarts moet daarom op de hoogte zijn en de cliënt regelmatig opvolgen.

Behandeling met levodopa (medicijn bij Parkinson): Bij de ziekte van Parkinson kunnen de hersenen niet meer de juiste berichten versturen, bijvoorbeeld naar de spieren. Dit komt onder andere door een tekort aan dopamine in de hersenen. Bij gebruik van dit medicijn geldt een lichte eiwitbeperking van 0,8 gr eiwit per kg lichaamsgewicht. PowerSlim kan daarom niet gevolgd worden. Levodopa zorgt voor de aanmaak van dopamine. Eiwitten in de voeding worden via hetzelfde transportsysteem als Levodopa opgenomen. Eiwitten kunnen een competitie aangaan met het medicament, waardoor het zijn werking minder kan doen.

Vragen of interesse?

Vond u dit artikel interessant en heeft het u geholpen? Deel dan dit artikel met uw netwerk aub!

Wenst u graag langs te komen voor een gratis consultatie of voor een proefpakket? Gebruik dan deze link

Neem vrijblijvend contact met ons op via 03/295.82.89 of info@bwell.be.

Wij helpen u graag verder!

Blijf op de hoogte

Wilt u meer van dit soort artikels lezen?

Klik op de knop hieronder om u in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief.

U ontvangt dan regelmatig onze laatste artikels in uw mailbox.

Meer info over trainen en afslanken ?

We hebben meer dan 150 artikels in onze blog !

Blijf je graag op de hoogte met onze nieuwsbrief ?

Wij houden ook niet van SPAM en sturen slechts 1x per maand !