Page content

Corporate fitness

Corporate fitnessB-Well beperkt zich niet tot training in onze studio’s, maar tevens verleggen we deze begeleiding buiten de grenzen van onze locatie.

Vele studies hebben aangetoond dat de productiviteit stijgt en het werkverzuim daalt indien de werknemers fit en gezond zijn.

Uit ervaring weten we dat heel wat bedrijven beschikken over trainingsapparaten die weinig of zelden worden gebruikt.

Vooral fitnesstoestellen zoals een fiets, een loopband of een set gewichten worden aangekocht maar belanden uiteindelijk in de kelder of op zolder omdat men niet weet hoe deze toestellen op een correcte en doeltreffende manier te gebruiken.

Wij onderscheiden ons van de “traditionele fitnessclub” door naar u toe te komen.

In een fitnessclub bent u na een korte begeleidingssessie aangewezen op uw eigen motivatie en doorzettingsvermogen om vast te houden aan uw trainingsritme.

Met uw personal trainer hebt u steeds een ideale partner die u op het rechte pad houdt en altijd zorgt dat u het maximale uit uw training haalt.

Corporate fitness – Personal Training in uw Bedrijf?

Corporate fitness kan een belangrijke rol spelen in de strijd om de gezondheidskosten te doen dalen.

Het initiëren en onderhouden van beweegprogramma’s brengt uiteraard de nodige kosten mee, maar de kosten/baten analyse toont aan dat beweegprogramma’s economisch voordelig zijn.

corporate fitness costsStudies ivm Corporate Fitness

  • De werknemers van het Bedrijf Procter & Gamble die deelnamen aan de gezondheidsbevorderende programma’s bestaande uit screening op hoge risico’s en one- on – one counseling, hadden beduidend lagere gezondheids – en ziekenhuiskosten dan de niet deelnemende werknemers. Goetzel RZ, Jacobson BH, Aldana SG, Vardell K, Yee L. Health care costs of worksite health promotion participants and non – participants. Journal of Occupational & Environmental Medicine.1988
  • De stad Mesa, Arizona stelde aan zijn werknemers een fitness – en lifestyleprogramma en een screening op ziektes ter beschikking. Uit de evaluatie van deze programma’s blijkt dat deze werknemers ongeveer 63 € per jaar bespaarde op de totale medisch kosten. Goetzel RZ, Juday TR, Ozminkowski RJ. What ’s the ROI? A systematic review of return-on-investment studies of corporate healt and productivity management initiatives. AWHP’s Worksite Health. 1999
  • Een studie van 1994 beschreef een project van The National Institutes of Health en de stad Birmingham, Alabama. Het project voorzag in medische screening, gewichtsverlies, stressbeheer en programma’s om te stoppen met roken. Vijf jaar na de implementatie van het programma was de kostprijs al met 670 € gedaald onder het staatsgemiddelde. Worksite Wellness: 20-year Cost Benefit Analysis and Report: 1979 – 1998. University of Michigan Health Management Research Center. 1998
  • The Health Balance Program at Caterpillar heeft de gezondheidsrisico’s van de deelnemende werknemers met 14 % doen dalen.
  • Caterpillar hoopt dat deze daling op gezondheidsrisico’s op lange termijn zal leiden tot een besparing van 510 miljoen € in 2015. US Departement of Health and Human Services. Prevention Makes Common Cents. September 2003
  • De nieuwe werking van het bedrijf Omaha Insurance & Co bestond uit terugbetalingen op alternatieve initiatieven t.a.v. coronaire hartkwalen inclusief verandering van levensstijl (i.p.v. operaties en medicijnen). In het eerste jaar, signaleerden 82 % van de patiënten een daling van coronaire aandoeningen. Het bedrijf vestigde de aandacht op het kostbesparende effect van het programma; een kostprijs van 2500 € per deelnemer tegenover 31.300 € voor een bypass ingreep en 13.100 € voor een anglioplasty. Worksite Wellness: 20-year Cost Benefit Analysis and Report: 1979 – 1998. University of Michigan Health Management Research Center. 1998 39

Lees ook dit artikel van Forbes met 5 reden waarom Corporate fitness belangrijker is dan ooit